Update 15/11/2021 – VICTORY!!!! Een eerste overwinning voor PARCK XL28.


Dankzij jullie steun is PARCK XL28 opgenomen in het programma van het stadsvernieuwingscontract (SVC) Rondom Simonis. 
Maar we zijn er nog niet. Het PARCK heeft jullie nodig! Het openbaar onderzoek is gestart en we moeten onze stem laten horen.

Wat betekent dit concreet? 

Het parck wordt in aanmerking genomen, het Milieu Effecten Rapport bestudeert de impact op het milieu (in brede zin) MAAR er is nog geen budget vrijgemaakt. Bovendien bevat het programma en het MER een aantal fundamentele onjuistheden die we graag weerleggen.

Wat kan jij doen? 

Vul vóór 8 december zeker de vragenlijst van Perspective.brussels in. Het is helaas een moeilijk, weinig participatief document, maar we laten ons niet intimideren.

En kom zeker ook naar de online algemene vergadering op 17 november om 19.30u (inschrijven hier) en vraag aandacht voor PARCK XL28.