Openbaar onderzoek over het SVC ‘Rondom Simonis’

Het ontwerp van Stadsvernieuwingscontract (SVC) ‘Rondom Simonis’ is het onderwerp van een openbaar onderzoek met het oog op het verzamelen van de observaties, adviezen en bezwaren van de omwonenden, gebruikers van de site en iedereen die belang heeft bij het project. Het openbaar onderzoek loopt van 8 november tot 8 december 2021.

Vul dus zeker de vragenlijst van Perspective.brussels in om PARCK XL28 onder de aandacht te brengen.
N’oubliez donc pas de remplir le questionnaire de Perspective.brussels pour attirer l’attention sur PARCK XL28.

Het is helaas een moeilijk, weinig participatief document, maar we laten ons niet intimideren. 

Je kan onderstaande tekst kopiëren en plakken als antwoord op de vraag: Wat zou uw advies zijn of welke bemerkingen of bezwaren heeft u over de projecten voor de publieke ruimte per klimaatas? (pagina 3 van de vragenlijst)

“Ik vind de ontwikkeling van de projecten “OVERKAPPING VAN DE L28 – SECTIE TUSSEN SIMONIS EN DE JETSESTEENWEG” (Project A1.7) en SECTIE TUSSEN BELGICA EN DE JETSESTEENWEG (Project A1.8) (aka PARCK XL28) erg belangrijk voor de buurt. Deze projecten krijgen een overwegend positieve evaluatie. Het programma vermeldt daarnaast een aantal werkpunten, bvb. rond infiltratie, biodiversiteit en mobiliteit die weerlegd kunnen worden. Ten eerste, het MER (Milieu Effecten Rapport) stelt bvb. dat de regenwaterinfiltratie achteruit zou gaan door de overkapping. Dit klopt niet. Een spoorweg (huidige situatie) laat quasi geen infiltratie toe. Onder de ballastlaag zitten nl. een onderlaag en een vormlaag waarvan het merendeel van het water nog steeds wegstroomt. Bij een overkapping wordt daarentegen een dikke laag grond aangebracht waardoor het regenwater vertraagd afgevoerd wordt. Ten tweede, onder de analysecriteria wordt biodiversiteit (fauna en flora) twee keer terecht positief beoordeeld. Echter in de eindconclusie stelt men dan toch dat het spoorwegtalud een niet te verwaarlozen waarde heeft. De bomen die daar staan worden echter om de drie jaar door Infrabel omgezaagd zodat deze niet op de sporen kunnen vallen. PARCK XL28 biedt voldoende ruimte waar fauna en flora afgescheiden van de rest van het park wel tientallen jaren ongestoord kunnen groeien. Ten derde, het MER stelt dat parkeren en leveringen in het gedrang komen. In ons voorstel blijven zowel de Serkeynstraat als de Wapenstilstandstraat toegankelijk zoals op heden. Het project vraagt niet om het afschaffen van parkeerplaatsen. Hier moet samen met de buurt gekeken worden wat de beste mobiliteitsoplossingen zijn.”


Onze gedetailleerde opmerkingen bij het programma en de MER vind je hier.


Vul hier de vragenlijst van perspective.brussels in of klik door naar de originele pagina.

Openbaar onderzoek over het Stadsvernieuwingscontract (SVC) 6 ‘Rondom Simonis’

Het ontwerp van Stadsvernieuwingscontract (SVC) 6 ‘Rondom Simonis’ is het onderwerp van een openbaar onderzoek met het oog op het verzamelen van de observaties, adviezen en bezwaren van de omwonenden, gebruikers van de site en iedereen die belang heeft bij het project. Het openbaar onderzoek loopt van 8 november tot 8 december 2021.