Een stadsvernieuwingscontract (SVC) is een programma dat middelen, energie en projecten bundelt op een perimeter die de gemeentegrenzen overschrijdt, in de eerste plaats om de openbare ruimte en het stedelijke weefsel te verbeteren, om infrastructuur en huisvesting te creëren en om de milieu- en economische kwaliteit op te waarderen.

De Brusselse regering heeft begin 2020 een stadsvernieuwingscontract (SVC) toegekend aan de wijken rondom het metrostation Simonis, op het grondgebied van de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Het gaat om een primeur voor dit deel van de stad.

Dit SVC geeft ons de kans om een positieve impact te hebben op onze wijken en om een mooie toekomstvisie te ontwikkelen. De prioriteit wordt het creëren van een beter stedelijk netwerk of weefsel, wat een gemeenschappelijke doelstelling is voor elk van de SVC’s. Het is een echte uitdaging omdat deze wijken opgesplitst worden door een spoorweglijn en door de Leopold II-laan. Het gaat dan voornamelijk om de voetgangers- en fietsnetwerken en de groene zones. Een andere doelstelling wordt het creëren van voorzieningen die bijdragen aan de economische en ecologische transitie van de stad.

Simonis 2030