SVC Rondom Simonis

Vindt u ook dat het plan van perspective.brussels niet ver genoeg gaat? Wil u in de Leiestraat meer dan een wandelstrookje langs een autoweg? Vindt u dit wandelstrookje misschien zelfs overbodig en zonde van het geld? Zou u liever, zoals wij, een langgerekt nieuw park op deze plaats zien? Ga dan naar de enquête van perspective.brussels en vul bij vragen 7 en 8 in dat u op de plaats van de Leiestraat liever een groene overkapping met Parck XL28 ziet, en dat meer dan 1000 andere Brusselaars dit ook willen. Bedankt voor de steun!

Ontdek de projecten die perspective.brussels tijdens een participatieve wandeling.

1. Cyclostrade – Fietssnelweg
2. Centre de formation et d’insertion professionnelle – Centrum voor opleiding en professionele re-integratie

3. Réaménagement autour de Belgica – Heraanleg rondom Belgica
4. La Promenade de la Lys – Promenade in de Leiestraat
5. Pont de Jette: un équipement et des logements – Brug Jetsesteenweg : wijkvoorzieningen en woningen
6. Simonis: Une place pour la rencontre – Ontmoetingsruimte
7. Simonis: Un équipement de quartier – Wijkvoorziening
8. Le chemin vert des écoliers – Het groene schoolparcours
9. Un pocket parc à Etangs Noirs – Pocket park Zwarte Vijvers
10. Extension du parc Victoria et construction d’un centre sportif – Uitbreiding Victoria park met sportcentrum
11. Un boulevard urbain et climatique – Een stedelijke klimaat-boulevard
12. Place Ribaucourt Plein

De projectfiches van perspective.brussels (En Français ci-dessous)


Les fiches de projet de perspective.brussels